dzisiaj jest: 21 września 2017. imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria
 
Wnioski do pobrania
Podatki i opłaty

DL-1 -DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (dla osób prawnych)

DN-1 -DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (dla osób prawnych)

DR-1 -DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (dla osób prawnych)

IL-1 -INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (dla osób fizycznych)

IN-1- INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (dla osób fizycznych)

IR-1 -INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (dla osób fizycznych)

DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Gospodarownaie odpadami

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Wniosek o zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych

Planowanie Przestrzenne i Ochorna Środowiska
 

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY LUB USTALENIU INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wniosek - Azbest

Urząd Stanu Cywilnego
 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie odpisu aktu

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

Sprawy Obywatelskie
Formularz zgłoszenia pobytu stałego
Formularz zgłoszenia pobytu czasowego 

Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Formularz zgłoszenia wyjazdu za granice Rzeczypospolitej Polskiej
Formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej