dzisiaj jest: 21 września 2017. imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria
 
PROW 2014-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. 

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Moskorzew: NR 350021T odcinka dł. 230 mb., NR 350004T odcinka dł. 260 mb.”

 mają na celu 

poprawę ruchu drogowego w miejscowości Moskorzew poprzez przebudowę istniejących dróg gminnych

wspófinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie

energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 


 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.

 „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Chlewice: ul. Partyzantów NR 350006T odcinka dł. 680 mb., ul. Strażacka NR 350013T odcinka dł. 580 mb., ul. Cicha NR 350027T odcinka dł. 528 mb.”

 mają na celu 

poprawę ruchu drogowego w miejscowości Chlewice poprzez przebudowę istniejących dróg gminnych

wspófinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie

energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Damiany NR 350016T odcinka dł. 1050 mb.”

 mają na celu 

poprawę ruchu drogowego w miejscowości Damiany poprzez przebudowę istniejących dróg gminnych

wspófinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie

energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.