dzisiaj jest: 21 września 2017. imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria
 
Cennik

CENNIK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
dla nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych
na terenie Gminy Moskorzew

zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/108/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 18 grudnia 2016 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty:

Sposób gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych

Miesięczna stawka opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 1 mieszkańca

SELEKTYWNY

5,00 zł

NIESELEKTYWNY

8,00 zł

 

OPŁATA MIESIĘCZNA = LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ X MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY ZA 1 MIESZKAŃCA

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 1 mieszkańca zależnej od sposobu gromadzenia i odbierania odpadów.


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić w okresach kwartalnych:


I kwartał do dnia 15 marca danego roku

II kwartał do dnia 15 maja danego roku

III kwartał do dnia 15 września danego roku

IV kwartał do dnia 15 listopada danego roku

Konto Bankowe:

Urząd Gminy Moskorzew                                   Moskorzew 42

29-130 Moskorzew
BS Włoszczowa O/Chlewice
33 8525 0002 0020 0200 0013 0009