dzisiaj jest: 21 września 2017. imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria
 
Harmonogram
HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MOSKORZEW w 2017 r.

STYCZEŃ-CZERWIEC

LIPIEC-GRUDZIEŃ

HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MOSKORZEW w 2016 r.

HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MOSKORZEW w 2016 r.

Rejon I: Moskorzew, Perzyny, Tarnawa Góra, Mękarzów, Przybyszów, Chebdzie, Dalekie, Dąbrówka

Rejon II: Chlewice, Lubachowy, Chlewska Wola, Jadwigów, Damiany

Trudnodostępne: wg wykazu dostępnego w Urzędzie Gminy w Moskorzewie

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić w okresach kwartalnych:

I kwartał do dnia 15.03.2016

II kwartał do dnia 15.05.2016

III kwartał do dnia 15.09.2016

IV kwartał do dnia 15.11.2016

 

BS Włoszczowa O/ Chlewice

33 8525 0002 0020 0200 0013 0009

 

Opłaty można uiszczać u właściwych miejscowo sołtysów

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH – Buchta Lubachowy
Odpady przyjmowane po telefonicznym zgłoszeniu
 Tel.: 34 35 42 003 wew. 29 lub 32

 

 

MIESIĄC

Wywóz odpadów w poszczególne dni 2016 r.

STYCZEŃ

15 Piątek

Rejon I

Zmieszane

18 Poniedziałek

Rejon II

Zmieszane

19 Wtorek

Rejon I

Selektywne + Bio

20 środa

Rejon II

Selektywne + Bio

21 Czwartek

Rejon I, II

Szkło

 

23 Sobota

Trudnodostępne

LUTY

05 Piątek

Rejon I

Zmieszane

08 Poniedziałek

Rejon II

Zmieszane

09 Wtorek

Rejon I

Selektywne + Bio

10 Środa

Rejon II

Selektywne + Bio


 

13 Sobota

Trudnodostępne

MARZEC

11 Piątek

Rejon I

Zmieszane

14 Poniedziałek

Rejon II

Zmieszane

15 Wtorek

Rejon I

Selektywne + Bio

16 Środa

Rejon II

Selektywne + Bio


 

19 Sobota

Trudnodostępne

KWIECIEŃ

07 Czwartek

Rejon I

Zmieszane

08 Piątek

Rejon II

Zmieszane

11 Poniedziałek

Rejon I

Selektywne + Bio

12 Wtorek

Rejon II

Selektywne + Bio

13 Środa

Rejon I, II

Szkło

28 Czwartek

Rejon I, II

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, chemikalia

16 Sobota

Trudnodostępne

MAJ

16 Poniedziałek

Rejon I

Zmieszane

17 Wtorek

Rejon II

Zmieszane

18 Środa

Rejon I

Selektywne + Bio

19 Czwartek

Rejon II

Selektywne + Bio


 

21 Sobota

Trudnodostępne

CZERWIEC

07 Wtorek

Rejon I

Zmieszane

08 Środa

Rejon II

Zmieszane

09 Czwartek

Rejon I

Selektywne + Bio

10 Piątek

Rejon II

Selektywne + Bio


 

18 Sobota

Trudnodostępne

 

 

 

 

HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MOSKORZEW w 2016 r.

Rejon I: Moskorzew, Perzyny, Tarnawa Góra, Mękarzów, Przybyszów, Chebdzie, Dalekie, Dąbrówka

Rejon II: Chlewice, Lubachowy, Chlewska Wola, Jadwigów, Damiany

Trudnodostępne: wg wykazu dostępnego w Urzędzie Gminy w Moskorzewie

 

MIESIĄC

Wywóz odpadów w poszczególne dni 2016 r.

LIPIEC

13 Środa

Rejon I

Zmieszane

14 Czwartek

Rejon II

Zmieszane

15 Piątek

Rejon I

Selektywne + Bio

18 Poniedziałek

Rejon II

Selektywne + Bio

19 Wtorek

Rejon I, II

Szkło

 

23 Sobota

Trudnodostępne

SIERPIEŃ

05 Piątek

Rejon I

Zmieszane

08 Poniedziałek

Rejon II

Zmieszane

09 Wtorek

Rejon I

Selektywne + Bio

10 Środa

Rejon II

Selektywne + Bio


30 Wtorek

Rejon I, II

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, chemikalia

13 Sobota

Trudnodostępne

WRZESIEŃ

13 Wtorek

Rejon I

Zmieszane

14 Środa

Rejon II

Zmieszane

15 Czwartek

Rejon I

Selektywne + Bio

16 Piątek

Rejon II

Selektywne + Bio


 

17 Sobota

Trudnodostępne

PAŹDZIERNIK

07 Piątek

Rejon I

Zmieszane

10 Poniedziałek

Rejon II

Zmieszane

11 Wtorek

Rejon I

Selektywne + Bio

12 Środa

Rejon II

Selektywne + Bio

13 Czwartek

Rejon I, II

Szkło

 

15 Sobota

Trudnodostępne

LISTOPAD

15 Wtorek

Rejon I

Zmieszane

16 Środa

Rejon II

Zmieszane

17 Czwartek

Rejon I

Selektywne + Bio

18 Piątek

Rejon II

Selektywne + Bio


 

19 Sobota

Trudnodostępne

GRUDZIEŃ

07 Środa

Rejon I

Zmieszane

08 Czwartek

Rejon II

Zmieszane

09 Piątek

Rejon I

Selektywne + Bio

12 Poniedziałek

Rejon II

Selektywne + Bio


 

17 Sobota

Trudnodostępne

 Plik do pobrania: Plik