dzisiaj jest: 21 września 2017. imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria
 
Planowanie Przestrzenne i Ochorna ŚrodowiskaSAMODZIELNE STANOWISKO DS.

PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONA ŚRODOWISKA


Kierownik ds. planowania przestrzennego i ochrona środowiskaJolanta Gradzińska

tel. 343542003 wew. 29 pokój nr 16

e-mail: jolanta.gradzinska@moskorzew.pl

Zadania referatu:

  • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
  • prowadzenie spraw zaopatrzenia wodnego i w energię elektryczną