dzisiaj jest: 21 września 2017. imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria
 
Referat Spraw ObywatelskichREFERAT SPRAW OBYWATELSKICH


Inspektor w Referacie Spraw Obywatelskich – Zdzisław Tokarski

tel. 343542003 wew. 28 pokój nr 15

e-mail: zdzisław.tokarski@moskorzew.pl


Inspektor w Referacie Spraw Obywatelskich – Elżbieta Kułaga

tel. 343542003 wew. 28  pokój nr 15

e-mail: elzbieta.kulaga@moskorzew.pl


Zadania referatu:

  • ewidencja ludności
  • prowadzenie spraw wojskowych i obrony cywilnej
  • współdziałanie z policją i strażą pożarną oraz utrzymywanie kontaktów z organizacjami    społecznymi
  • wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o   wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi