dzisiaj jest: 21 września 2017. imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria
 
Aktualności
LGD "Region Włoszczowski" ogłasza nabór wniosków na "Rozwój działalności gospodarczej"

Konkurs nr 3/2017

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”

działająca na terenie gmin:

Gidle, Ładzice, Kluczewsko, Kobiele Wielkie, Koniecpol, Moskorzew, Radków,
Radomsko, Secemin, Włoszczowa, Żytno.

Ogłasza nabór wniosków nr 3/2017

i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w  ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie:

 

1.1.8  Rozwój działalności gospodarczej

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin konkursu
 3. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
 4. Wzory wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznanie pomocy
 5. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

      Załączniki do regulaminu konkursu:

 1. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
 2. Ocena możliwości dokonania wyboru przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu nr 3/2017
 3. Ocena spełnienia przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR dla przedsięwzięcia 1.1.8  Rozwój działalności gospodarczej
 4. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznawania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
 5. Regulamin Pracy Rady
 6. Wzory oświadczeń
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

« powrót